ANY  2022   LOCALITZACIÓ  Es Migjorn · Menorca    ESTAT  Projecte    SUPERFICIE PROJECTE 2200 m2

L’emplaçament ha estat ajustat a enretirar-se dels límits 3 metres en ambdós costats.  L’edificació s’ha situat sobre la línia de via pública carrer, per tal de representar un edifici públic que fa carrer. Encara que estiguem en els afores amb la intenció de monumentalitzar una mica la perifèria d’Es Migjorn Gran.

El lema VENTALL xerra de dues motivacions: la solució formal en planta que segmenta els elements funcionals com barnilles d’un ventall i la de ventilar l’interior de les estances per a esbandir l’alta humitat relativa existent a l’illa i així, per convenció, reduir la sensació de xafogor a l’estiu i assecar l’ambient a l’hivern, mitjançant les circulacions d’aire creuades a través de façanes i patis interiors. Per una altra banda existeix la pruïja d’inserir els avanços en matèria d’ecologia, sostenibilitat i generació d’energia per tal de fer la peça arquitectònica autosuficient.