Rehabilitació integral Belén

ANY  2005    LOCALITZACIÓ  Valencia    ESTAT  Completat    SUPERFÍCIE PARCEL·LA

 

El present projecte, té per objecte definir la intervenció en façana, zones comunes i coberta de l'edifici plurifamiliar situat al carrer Betlem de València, per encàrrec de la Comunitat de Propietaris.

Aquest projecte es configura com la intervenció principalment dels despreniments d'elements decoratius, esvorancs, humitats i elements metàl·lics oxidats, el mateix trobem a la mitgera. Els treballs de reparació contemplen la reconstrucció de les cobertes i la substitució de sistema d'evacuació d'aigües en coberta per solucionar els problemes d'humitats que actualment hi ha a la coberta. A l'interior de l'edifici s'intervé en els elements comuns mitjançant un sanejat i esglaonat nou de la d'escala, reforçant els elements estructurals que així ho requereixin.