I.E.S. La Patacona

 

ANY  2018    LOCALITZACIÓ  Valencia    ESTAT  En proyecto    SUPERFICIE PROJECTE  7.679,71 m2

Proposta per al concurs de el nou Institut d'Educació Secundària "La Patacona" situat a Alboraya (València) i convocat per la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

La parcel·la s'ordena mitjançant un eix sud-nord aproximadament paral·lel a l'litoral que encadena la peça arquitectònica enfilant els tres cossos transversals segons un volum que els uneix. Recordant vagament la disposició de l'espina d'un peix. Això és resultat de l'estudi d'orientacions, de règim de vents i el joc d'ocultacions i d'exposicions de les preexistències així com la contemplació paisatgística del conjunt tant des de la llunyania com des de la proximitat. Amb la finalitat d'educar també en civilitat amb el propi contenidor docent.

Els testers orientats a cara oest s'han col·locat jardins verticals que protegeixen de la incidència solar rasant de la tarda i refresquen l'ambient ocultant les escales de fugida de les plantes superiors, establint un diàleg amb les vistes cap als camps de l'Horta al·ludits a la inserció i emplaçament segons les preexistències ambientals.

Plantes de distribució

Plantes de distribució