Arquisculturas Leganés

 

ANY  2011    LOCALITZACIÓ  Leganés · Madrid    ESTAT  En projecte    SUPERFICIE PROJECTE

L'objecte d'aquest concurs és la definició arquitectònica i paisatgística de la remodelació i ampliació del Museu d'Escultura a l'aire lliure de Leganés, amb un programa que ens permet de necessitats amb caràcter orientatiu per a albergar i exposar adequadament peces de fins ara impossible exposició a l'exterior . El programa exigit és el següent: - Sala o sales d'exposicions permanent d'escultures - Sala o sales d'exposicions temporals - Vestíbul de recepció amb la possibilitat d'una zona de botiga - Zona d'oficines - Magatzem d'escultures - Tallers i aules - Sala conferències - Cafeteria dins el programa proposat, vam incloure també la creació de sales polivalents per a reunions de provisió de coneixement per a col·leccionistes, representacions d'empreses privades inversores en obres d'art, coaching per crítics, tècnics i comissaris d'exposicions.

La proposta conservació íntegra de l'edifici actual. Per motius de sostenibilitat creiem que el patrimoni existent no ha de enderrocar sinó, a canvi, fer-lo créixer. Per això l'edifici actual s'ha de mantenir i adaptar-se en el temps als requeriments que necessite el conjunt després de la travessia que s'inicia ara. El conjunt que proposem és el tricicle harmònic de tres elements constitutius: La parcel·la urbanitzada amb l'enjardinament proposat en aquesta proposta, l'edifici existent actual de l'museu i l'edifici de nova planta proposat en aquesta solució.

Potenciació de l'entorn urbà existent després de la intervenció. Viabilitat econòmica futura. Baix cost de manteniment. Amb aquesta proposta es pretén crear un conjunt museístic viu, amb una zona destinada a les escultures albergades pel nou museu, una altra zona es concep com a museu a l'aire lliure. La proposta destaca l'espai exterior i per això s'integra en ell el nou edifici. Serà a la 'promenade' escultòrica de jardí i en el nou edifici transparent on es contempli l'obra exposada, tant des del seu recorregut interior com des del cicundante exterior a ell.