Centre cultural Benitatxell

YEAR  2016    LOCATION  Benitatxell · Valencia    ESTAT  En projecte    SUPERFICIE PROJECTE  800 m2

El concurs promou el desenvolupament d'un nou centre multicultural a El Poble Nou de Benitatxell. L'objectiu és dissenyar un edifici que convisqui amb l'entorn i ofereixi una imatge renovada i de progrés, però connectada amb el poble. Per a això, proposem un volum compacte que s'ajusti a les directrius d'illa tancada i unes composicions de línies horitzontals i verticals que ens connectin amb les tipologies existents, però amb una imatge actualitzada de formigó i metall amb grans buits que il·luminin l'interior.

Combinem disseny amb sostenibilitat, buscant un disseny de zero consum, amb panells fotovoltaics i solars, i amb un disseny que fomenti l'ús de llum natural, creant un espai que formi part de la vila i el doti de personalitat.