Residencial 34 vivendes

ANY  2004    LOCALITZACIÓ   Paterna · Valencia    ESTAT  Construït    SUPERFÍCIE PARCEL·LA  

El present projecte, té por objecte definir la realització d'un edifici entre mitgeres situat al carrer Sant Robert, de la Vila de Paterna. El àmbits urbans de l'illa on es inclou està afectació per un estudi de detall.

L'edifici de nova planta construït està conformació por una planta en ve denominant cada braç com "Edifici A i Edifici B" sent el primer d'ells el recaient al carrer de Sant Roberto. Consta de l'edifici A de planta baixa més tres plantes destinades a habitatges i àtic, també compta amb planta de soterrani destinada a places de garatge i trasters. L'edifici B consta de planta baixa i dues plantes destinades a habitatges més una planta soterrani, prolongació de l'anterior sota edifici A però amb un nivell una mica inferior per desenvolupar un nivell intermedi de semisoterrani destinada íntegrament a trasters.