Rehabilitació Esglesia Emperador

ANY  2006    LOCALITZACIÓ  Emperador · Valencia    ESTAT  Completat    SUPERFICIE PROJECTE

El present projecte té per objecte definir la intervenció de rehabilitació de façana, de l'església de la Mare de Déu de l'Rosari, situada al municipi d'Emperador. En l'actualitat l'edifici, d'ocupació en planta rectangular es troba entre mitgeres mostrant façana a l'av. Barcelona.

La seua composició és tripartida, en el seu centre porta gran d'accés dues fulles, ja en el cos central sobre l'eix de simetria se situa fornícula amb figura flanquejada a un costat i a l'altre per dues petites finestres tapades per reixa de fusta. El cos superior està constituït per una espadanya doble rematada per frontó triangular.

Es procedeix a la neteja pintures superficials amb decapant realitzat a base de barreja de dissolvents, eliminació de gemmes i oxidacions i reposició de claus deteriorades. D'altra banda es repara la planxa a la part inferior més atacada per la inclemència de el temps i tapat de porus amb tapaporus de pasta daurada. Finalment es procedeix a un envernissat aplicació de dues mans.