Edifici 6 vivendes

ANY  2004    LOCALITZACIÓ   Valencia    ESTAT  Construït    SUPERFÍCIE PARCEL·LA 

El present projecte tracta de la construcció d'un edifici de nova planta dedicat a inserir sis vivendes amb local en planta baixa i garatge en un recinte de 8 x 10 m sense límits laterals que formen un angle inferior a 80 graus amb l'alineació exterior.

Disseny des de "dins cap a fora" amb una composició pseudo clàssica amb un basament en planta baixa que realcen l'edifici ja que hi ha poca altura de cornisa es compensa des de la inserció de l'aler i la marquesina superior, que a més, té una funcions estructurals Important de racionalització de l'estructura en el forjat de sostre de l'àtic. Es minimitza el "presumpte desordre de façana" por mitjà de el joc d'entrants i sortints, conduït per les alternances dels materials d'acabats amb els paraments envidrats.

La distribució s'articulen entorn de les façanes principals, deguda también a l'escassa profunditat de l'solar. Es destinen tres habitatges amb un mínim de tres dormitoris, i altres tres amb un mínim de dos dormitoris, ia més es realitzen dos habitatges dúplex en planta tercera i àtic. El garatge se situarà a nivell de planta baixa i disposarà de tres places.