Rehabilitació de façana y accesibilitat Almirant Cadarso

ANY  2009    LOCALITZACIÓ  Valencia    ESTAT  Completat    SUPERFICIE PROJECTE  

En aquest projecte es realitza la rehabilitació de la façana principal, la coberta plana transitable i claraboia. En Els elements comuns de l'edifici s'intervé en l'accés a l'edifici, amb l'eliminació de graons i la modificación de l'escala de l'accés per a la Col·locació posterior d'una rampa de lliscament inclinació.

Ens trobem amb una edifici amb una intervenció recent en façana, però amb una incorrecta execució que ha posat en manifest desperfectes en els voladís de la façana principal. L'altre punt d'intervencions a la coberta plana transitable on es col·loca una impermeabilització per evitar les filtracions d'aigua. Els elements comuns de l'edifici es trobi en bon estat i la intervencio Només se centra en la sustitucion de la lluerna que presenta problemes d'oxidació i filtracions, i l'adaptació de l'escala a la zona d'accés a l'edifici.

Neteja i Reparació de punts en mal estat a la façana principal, i la posterior aplicación d'una mà de fixació i dues mans de pintura acrílica per a exterior, amb diferència de tonalitats en els adorns, segons les tonalitats pròpies de la zona i l'època i triada per la propietat. Reparació de la coberta plana transitable, amb l'alçat de l'paviment i la col·locació de làmina impermeabilitzant, posant Molta atenció a la col·locació de la làmina en els punts Conflictivos.