Rehabilitació integral Triador

ANY  2013    LOCALITZACIÓ  Valencia    ESTAT  Completat   SUPERFÍCIE PARCEL·LA 

El present projecte, té per objecte definir la intervenció d'ornament i higiene de façana, mitgera i coberta, de l'edifici plurifamiliar situat en el carrer Triador de la Ciutat de València-46001, per encàrrec de la Comunitat de Propietaris.

Aquest projecte es configura com la intervenció principalment dels despreniments d'elements decoratius, desconchones, humitats, elements metàl·lics oxidats. Igualment la mitgera. Els treballs de reparació contemplen la reconstrucció de les cobertes i la substitució del sistema d'evacuació d'aigües en coberta per a solucionar els problemes d'humitats que actualment existeixen en la coberta. A l'interior de l'edifici s'intervindrà principalment en la fusta a causa de la presència de xilófagos, reforçant els elements estructurals que així ho requerisquen.