Bloc 27 vivendes

ANY  2004    LOCALITZACIÓ  Paterna · Valencia    ESTAT  Construït    SUPERFÍCIE PARCEL·LA 

Edifici entre mitgeres situat a la Vila de Paterna. La composició morfotipológica de l'edifici és d'un sol cos, clarament llegible des de l'exterior, amb una interposició de zones sortints i entrants, i amb una trama de buits molt definida.

La composició s'ha establert segons els criteris de distribució d'edificis entre mitgeres, per això s'articulen al voltant dels patis de llums. Se situa en cadascuna dels habitatges a l'almenys tres dormitoris, a excepció d'un habitatge d'àtic que tan sols té dos. Tots compten amb dos banys i una cuina. La composició de la façana és de caràcter clàssic ordenant-se en alçada segons basament, un cos central i la coronació de marquesina mitjançant el retrocés amb unes zones aterrazado per d'aquesta manera regularitzar les distribucions que fa a la façana.